Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

18.08.2020 - 23.12.2020

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1210F na odc. Szczaniec – Dąbrówka Wlkp. w msc. Boleń.

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbiórki starego i budowy nowego mostu z dojazdami

Całkowita wartość robót:

818.508 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

818.508 zł


Referencje:

obrazek referencji