Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.09.2022 - 22.12.2022

Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w msc. Żółwin

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi gminnej

Całkowita wartość robót:

1.366.095 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.366.095 zł


Referencje:

obrazek referencji